Projectondersteuning

Wij kunnen het project in alle fasen van het vastgoedproces ondersteunen met onze expertise. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever managen wij het proces van A tot Z (of desgewenst gedeeltelijk). Vanaf het initiatief tot en met de exploitatie. Wij sturen niet alleen op het proces maar ook op de inhoud. Dat komt de kwaliteit en de snelheid ten goede. Daarmee is het uiteindelijk ook goedkoper.

MYbase Projectondersteuning

De projectondersteuning kan bestaan uit:

  • Analyse van de doelgroep(en) op postcode niveau
  • Oplossingsmodellen/concepten (inclusief mogelijke financiering van het project)
  • Haalbaarheidsonderzoek van kansrijke locaties
  • Exploitatieprognoses/ Financieel plan
  • Procesmanagement
  • Planontwikkeling
  • Participatieplan (inclusief afstemming met betrokkenen)
  • Uitvoeringsplan
  • Regie bouwproces inclusief nazorg
  • Beheerplan

De verschillende stappen worden onder regie van de opdrachtgever uitgevoerd. Dit doen wij in nauwe samenwerking. Veel aandacht wordt besteed aan grondige analyses en rapportages. Wij houden daarbij van oppakken, aanpakken en doorpakken.

Menu